שעות פתיחה: א' - ה' - 13:00 - 09:00 | 18:00 - 16:00

או.אמ.אס.טי שיווק וייבוא בע”מ
OMST Marketing & Import Ltd

VN AA0AC ראש עם לחצן ארוך

ראש עם לחצן גבוה

תיאור

;Actuator NA, NB, NF series
ראש עם לחצן ארוך
למפסקי גבול סדרות NA, NB, NF

Actuator: Head long plunger

מידע נוסף במפרט היצרן pre-wired switches