שעות פתיחה: א' - ה' - 13:00 - 09:00 | 18:00 - 16:00

או.אמ.אס.טי שיווק וייבוא בע”מ
OMST Marketing & Import Ltd

VN AA0FB ראש עם לחצן וגלגלון, הברגה חיצונית M12

ראש עם לחצן וגלגלון, הברגה להתקנה

תיאור

;Actuator NA, NB, NF series
ראש עם לחצן וגלגלון, הברגה חיצונית M12
למפסקי גבול סדרות NA, NB, NF

Actuator: Plunger with roller and M12 threaded bearing

מידע נוסף במפרט היצרן pre-wired switches